Jesteś na podstronie "Konferencje"Konferencja językoznawcza z cyklu „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów” (03–05.09.2015r.) - program konferencji


W konferencji zorganizowanej przez Oddział TKJ w Łomży w dniach 22 - 25 lipca 2014 r. uczestniczyło 15. profesorów, 5. doktorów i 6. magistrów z 11. ośrodków naukowych w kraju: Białegostoku, Gdańska, Bydgoszczy, Warszawy, Olsztyna, Lublina, Koszalina, Opola, Siedlec, Ostrołęki i Łomży. Uczestnicy konferencji wygłosili 24 referaty.

Program konferencji w 2014 roku

Program konferencji w 2013 roku

Program konferencji w 2012 roku poniżej


Konferencja językoznawcza w Łomży 23-28.07.2012r.

 1. Temat konferencji „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów”
 2. Termin: 23 – 28 lipca 2012 r., Łomża
 3. Organizator: Towarzystwo Kultury Języka – Zarząd Główny w Warszawie i TKJ Oddział w Łomży
 4. Współorganizatorzy: Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
 5. Skład komitetu organizacyjnego: prof. Henryka Sędziak, dr Dorota Czyż, dr Małgorzata Frąckiewicz, dr Dorota Cybulska
 6. Zasięg konferencji: konferencja ogólnopolska
 7. Konferencja ma zasięg cykliczny
 8. Język konferencji: język polski
 9. Przewidywana liczba uczestników: 46
 10. Wysokość opłaty konferencyjnej
 11. Opis merytoryczny konferencji:
  Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące przeszłości i współczesności polszczyzny regionu. Celem konferencji jest poznanie języka regionu łomżyńskiego, zapoznanie się z dorobkiem językoznawców dotyczącym Mazowsza północno-wschodniego oraz innych regionów. Program konferencji obejmie następujące zagadnienia:
  1. Z historii polszczyzny regionu
  2. Cechy językowe mowy mieszkańców wsi i miasteczek w Łomżyńskiem
  3. Toponimia ziemi łomżyńskiej (historia i współczesność)
  4. Antroponimia (imiona, nazwiska, przezwiska i przydomki) drobnej szlachty łomżyńskiej oraz mieszkańców Łomży dawnej i współczesnej
  5. Poznanie prac i dorobku środowisk naukowych, z których pochodzą uczestniczący w konferencji językoznawcy. Przewidywana liczba referatów: 25
 12. Zaproszeni wykładowcy: 5 z UG w Gdańsku: prof. zw. dr hab. Edward Breza, prof. Ewa Rogowska-Cybulska, prof. Marek Cybulski, prof. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, dr Aneta Lewińska; 1 z Uniwersytetu w Opolu: prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda; 1 z UMCS w Lublinie: prof. zw. dr hab. Halina Pelcowa; 4 z UKW w Bydgoszczy: prof. Małgorzata Święcicka, prof. Andrzej Dyszak, prof. Maria Czaplicka-Jedlikowska, dr Renata Suchenek: 3 z UWM w Olsztynie: prof. zw. dr hab. Maria Biolik, prof. Wanda Szumowska, prof. Mariusz Rutkowski; 1 z UP w Krakowie: prof. Rudnicka-Fira; 2 z UW w Warszawie: prof. Józef Porayski-Pomsta, dr Izabela Winiarska; 2 z Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie: prof. Irena Maryniakowa, prof. Anna Zielińska; 2 z UKSW w Warszawie: prof. zw. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, prof. Jerzy Duma; 1 z UŁ w Łodzi: prof. Anna Krupska Perek; 4 z UwB w Białymstoku: prof. Lilia Citko, prof. Irena Szczepankowska, prof. Małgorzata Dajnowicz, dr Małgorzata Frąckiewicz, 4 z ŁTN im. Wagów: prof. Henryka Sędziak, dr Dorota Czyż, dr Dorota Cybulska, dr Agata Soczyńska.
  W konferencji uczestniczą doktoranci, którzy także przygotowują referaty.
 13. Przewidywana forma upowszechnienia wyników konferencji – publikacja książkowa, rocznik Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XVI.