Jesteś na podstronie "Plan pracy"


Plan pracy Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży w 2015 r.

 1. Sprawy organizacyjne
  1. Zebrania Zarządu O. TKJ (czerwiec, grudzień) - odpowiedzialni: Prezes Zarządu
  2. Pozyskiwanie nowych członków (cały rok) - odpowiedzialni: Zarząd Oddziału
  3. Opłacanie składek (grudzień) - odpowiedzialni: Skarbnik O. TKJ
 2. Badania językowe
  1. Toponimia i antroponimia ziemi łomżyńskiej (cały rok) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium językowego
  2. Nazewnictwo miejskie (cały rok) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium językowego
  3. Nazwy terenowe (cały rok) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium językowego
 3. Popularyzacja wiedzy językowej
  1. Otwarte seminaria językowe w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej (9 spotkań co miesiąc, prócz wakacji) - odpowiedzialni: prof. H. Sędziak
  2. Ogólnopolska konferencja językoznawcza (wrzesień 2015 r.) - odpowiedzialni: Zarząd Oddziału TKJ
 4. Przygotowanie publikacji
  1. Opracowanie redakcyjne materiałów z konferencji językoznawczej (listopad 2015 r.) - odpowiedzialni: prof. H. Sędziak, dr D. Czyż
  2. Pozyskanie licencji wydawniczych (styczeń 2016r.) - odpowiedzialni: prof.E. Runicka-Fira, prof. J. Kuć
  3. Przygotowanie do druku t. XX Polszczyzny Mazowsza i Podlasia (luty 2016 r.) - odpowiedzialni: prof. H. Sędziak, dr D. Czyż
 5. Udział w ogólnopolskich konferencjach językoznawczych
  1. Konferencja z cyklu: Język - Szkoła - Religia w Pelplinie (czerwiec 2015r.) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium
  2. Konferencja z cyklu Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie UKW w Bydgoszczy (wrzesień 2015 r.) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium
  3. Inne konferencje wg zaproszeń


Plan pracy Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży w 2014 r.

 1. Sprawy organizacyjne
  1. Zebrania Zarządu Oddziału TKJ (czerwiec, grudzień) - odpowiedzialni: Prezes Zarządu
  2. Pozyskiwanie nowych członków (cały rok) - odpowiedzialni: Zarząd Oddziału
  3. Opłacanie składek (grudzień) - odpowiedzialni: Skarbnik Oddziału TKJ
 2. Badania językowe
  1. Uzupełniające badania mowy mieszkańców wsi łomżyńskich (czerwiec, lipiec) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium językowego
  2. Nazewnictwo miejskie (cały rok) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium językowego
  3. Toponimia i antroponimia ziemi łomżyńskiej (cały rok) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium językowego
 3. Popularyzacja wiedzy językowej
  1. Otwarte seminaria językowe przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej: wykłady z różnych dziedzin językoznawstwa (9 spotkań w miesiącach I-VI i X-XII) - odpowiedzialni: prof. H. Sędziak
  2. Ogólnopolska konferencja językoznawcza z cyklu: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów (lipiec 2014 r.) - odpowiedzialni: Zarząd Oddziału TKJ
 4. Przygotowanie publikacji
  1. Opracowanie redakcyjne materiałów z konferencji językoznawczej (listopad 2014 r.) - odpowiedzialni: prof. H. Sędziak, dr D. Czyż
  2. Przygotowanie do druku t. XVIII Polszczyzny Mazowsza i Podlasia (styczeń 2015 r.) - odpowiedzialni: prof. H. Sędziak, dr D. Czyż
 5. Udział w ogólnopolskich konferencjach językoznawczych
  1. Konferencja z cyklu: Język - Szkoła - Religia w Pelplinie (czerwiec 2014 r.) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium
  2. Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna w Szczecinie (październik 2014 r.) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium
  3. Inne konferencje wg zaproszeń


Plan pracy Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży w 2013 r.

 1. Sprawy organizacyjne
  1. Zebrania Zarządu Oddziału TKJ (czerwiec, grudzień) - odpowiedzialni: Prezes Zarządu
  2. Pozyskiwanie nowych członków (cały rok) - odpowiedzialni: Zarząd Oddziału
  3. Systematyczne opłacanie składek (grudzień) - odpowiedzialni: Skarbnik Oddziału
 2. Badania językowe
  1. Uzupełniające badania mowy mieszkańców wsi łomżyńskich (lipiec 2013 r.) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium językowego
  2. Nazewnictwo miejskie (cały rok) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium językowego
  3. Antroponimia i toponimia ziemi łomżyńskiej (cały rok) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium językowego
 3. Popularyzacja wiedzy językowej
  1. Otwarte seminaria językowe: Wykłady z różnych dziedzin językoznawstwa (9 spotkań wg ustalonego terminarza) - odpowiedzialni: prof. H. Sędziak
  2. Ogólnopolska Konferencja językoznawcza z cyklu: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów (Łomża 22-27.07.2013 r.) - odpowiedzialni: Zarząd TKJ
 4. Przygotowanie publikacji
  1. Opracowanie redakcyjne materiałów z konferencji językoznawczej z lipca 2013 r. (grudzień 2013 r.) - odpowiedzialni: prof. H. Sędziak, dr D. Czyż
  2. Przygotowanie do druku t. XVII Polszczyzny Mazowsza i Podlasia (styczeń – luty 2014 r.) - odpowiedzialni: prof. H. Sędziak, dr D. Czyż
 5. Udział w ogólnopolskich konferencjach językoznawczych
  1. Konferencja z cyklu: Język - Szkoła - Religia w Pelplinie (czerwiec 2013 r.) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium
  2. Konferencja: Miasto-przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie w Bydgoszczy (wrzesień 2013 r.) - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium
  3. Konferencja: Polszczyzna regionalna w Ostrołęce - odpowiedzialni: uczestnicy seminarium