Jesteś na podstronie "Seminaria"


Terminarz zajęć seminarium językowego Oddział TKJ w Łomży w 2020 r.

 1. 18.01.2020 r. - Prof. Małgorzata Dajnowicz (UwB Białystok):
  Liga Kobiet – główne nurty działalności
 2. 15.02.2020 r. – Dr Maria Tocka ( „Kontakty”):
  Cele i zadania Ligi Kobiet w latach 1945 – 1989
 3. 21.03.2020 r. - Dr Dorota Cybulska (TKJ Łomża):
  Językowy obraz wybranych świętych w pieśniach pogrzebowych
 4. 18.04.2020 r. - Prof. Józef Porayski-Pomsta (UW Warszawa):
  Profesor Michał Jaworski – językoznawca i metodyk języka
 5. 16.05.2020 r. - Dr Małgorzata Frąckiewicz (UwB Białystok) i mgr M. Chojnowska:
  Nazwiska prawosławnych mieszkańców Łomży
 6. 20.06.2020 r. - Prof. Henryka Sędziak (TKJ Łomża):
  Nazwiska mieszkańców Łomży zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku
 7. 17.10.2020 r. - Dr Ewa Chludzińska (ZNP Łomża):
  Reklama jako przedmiot badań teorii kultury
 8. 21.11.2020 r. - Dr Dorota Czyż (TKJ Łomża):
  Kościoły w Ostrołęce – ich historia i znaczenie
 9. 19.12.2020 r.
  1. Mgr Krystyna Hoffman (TKJ Łomża):
   1. Sprawozdanie z pracy TKJ w Łomży za 2020rok
  2. Prof. Henryka Sędziak:
   1. Plan pracy Oddz. TKJ w Łomży w roku 2021 i Terminarz seminarium

Seminarium językowe pod kierunkiem prof. dr hab. Henryki Sędziak prowadzone jest w Łomży od stycznia 1997 roku. Dzięki działalności seminarium wykształciło się w Łomży sześć doktorantek. Pierwsze trzy panie napisały prace doktorskie pod moją opieką naukową: dr Małgorzata Frąckiewicz (2003 r.), dr Dorota Czyż (2004 r.) i dr Dorota Cybulska (2009 r.) Wszystkie obroniły swoje prace na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Następne trzy osoby : dr Elżbieta Chojnowska, dr Ewa Chludzińska, dr Maria Tocka zaczynały pracę naukową na moim seminarium, a że żadna z nich nie podjęła tematu z dziedziny językoznawstwa, nie mogłam objąć ich opieką naukową. Wszystkim pomogłam w znalezieniu promotorów i Uniwersytetu. Dr Elżbieta Chojnowska napisała pracę doktorską z pedagogiki pod kierunkiem prof. Elwiry Kryńskiej i obroniła na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku. Dr Ewa Chludzińska rozprawę doktorską z dziedziny reklamy pisała pod opieką prof.Haliny Satkiewicz. Obroniła pracę na Wydziale Dziennikarstwa UW pod opieką prof. Grzegorza Dąbkowskiego. Dr Maria Tocka napisała rozprawę doktorską o tematyce historycznej pod kierunkiem prof.Małgorzaty Dajnowicz z UwB i obroniła na Wydziale Historycznym Uniwersytetu.

Seminaria łomżyńskie mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich może każdy, kogo zainteresuje wykładowca lub temat wykładu. Zajęcia seminarium odbywają się raz w miesiącu ( w trzecią sobotę miesiąca) w siedzibie ŁTN im. Wagów, ul. Długa 13, w godz. 11.00 - 13.00. Program seminarium znajduje się na naszej stronie internetowej: www.tkj.lomza.pl

Terminarz zajęć seminarium językowego 2020 r. (Wersja do pobrania - PDF)

                                                                                                            Prezes Oddz.TKJ w Łomży
                                                                                                             Prof.dr hab. Henryka Sędziak
Terminarz zajęć seminarium językowego Oddział TKJ w Łomży w 2019 roku pod kierunkiem prof. Henryki Sędziak

 1. 19.01.2019 r. - Dr Maria Tocka (TKJ Łomża):
  100 lat praw wyborczych kobiet w Polsce
 2. 16.02.2019 r. – Prof. Henryka Sędziak (TKJ Łomża):
  Porównania i ich funkcje w „Popiołach” Stefana Żeromskiego
 3. 16.03.2019 r. - Dr Małgorzata Frąckiewicz (UwB Białystok):
  Onomastykon łomżyński w kontekście interdyscyplinarnym
 4. 27.04.2019 r. - Prof. Józef Porayski-Pomsta (UW Warszawa):
  Badania dialektologiczne Haliny Konecznej
 5. 18.05.2019 r. - Prof. Maria Biolik (UWM Olsztyn):
  Dialekt warmiński i jego cechy
 6. 15.06.2019 r. - Prof. Lilia Citko (UwB Białystok):
  Z historii polskiego nazewnictwa szlacheckiego (na podst. Akt horodelskich z 1413 roku)
 7. 10.10.2019 r. - Dr Dorota Cybulska (TKJ Łomża):
  Nazwy wsi włościańskich w wybranych gminach pow. łomżyńskiego
 8. 16.11.2019 r. - Dr Ewa Chludzińska (TKJ Łomża):
  Reklama jako tekst kultury współczesnej
 9. 14.12.2019 r.
  1. Mgr Krystyna Hoffman:
   1. Sprawozdanie z pracy TKJ w Łomży za 2019rok
  2. Prof. Henryka Sędziak:
   1. Plan pracy Oddz. TKJ w Łomży w 2020 rok
   2. Terminarz seminarium w roku 2020.

Seminaria językowe mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich może każdy, kogo zainteresuje wykładowca lub temat wykładu. Zajęcia seminarium odbywają się raz w miesiącu, w siedzibie ŁTN im. Wagów, ul. Długa 13 w soboty w godz. 11.00 – 13.00.

Program seminarium w wersji PDF znajduje się poniżej
Terminarz zajęć seminarium językowego 2019 r. (Wersja do pobrania - PDF)
Terminarz zajęć seminarium językowego Oddział TKJ w Łomży w 2018 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Henryki Sędziak

 1. 20.01.2018 r. - Prof. Henryka Sędziak (TKJ Łomża):
  Profesor zw. dr hab. Edward Breza (1932-2017). Wspomnienia o Profesorze
 2. 17.02.2018 r. – Dr Maria Tocka (TKJ Łomża):
  Helena Filochowska z Łomży – reprezentantka literatury kobiecej okresu międzywojennego
 3. 17.03.2018 r. - Dr Dorota Cybulska (TKJ Łomża):
  Językowy obraz świętego w pieśniach pogrzebowych
 4. 21.04.2018 r. - Prof. Józef Porayski-Pomsta (UW Warszawa):
  Komunikacja dziecka w rodzinie
 5. 19.05.2018 r. - Prof. Elżbieta Awramiuk (UwB Białystok):
  Wymowa wyrazów rodzimych i obcych w podręcznikach języka polskiego
 6. 16.06.2018 r. - Prof. Lilia Citko (UwB Białystok):
  Nazwy odetniczne w historycznej antroponimii Podlasia
 7. 20.10.2018 r. - Mgr Krystyna Hoffman (TKJ Łomża):
  Historia Łomży utrwalana w nazwach ulic
 8. 17.11.2018 r. - Dr Ewa Chludzińska (ZNP Łomża):
  Reklama jako tekst kultury współczesnej
 9. 15.12.2018 r. – Prof. Henryka Sędziak, Mgr Krystyna Hoffman (TKJ Łomża):
  a. Sprawozdanie z pracy Oddz. TKJ w Łomży w 2018 roku - mgr Krystyna Hoffman
  b. Terminarz seminarium językowego - prof. H.Sędziak
  c. Plan pracy Oddz, TKJ w Łomży w roku 2019 - prof. H.Sędziak

Seminaria językowe mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich może każdy, kogo zainteresuje wykładowca lub temat wykładu. Zajęcia seminarium odbywają się raz w miesiącu, w siedzibie ŁTN im. Wagów, ul. Długa 13 w soboty w godz. 11.00 – 13.00.

Program seminarium znajduje się na naszej stronie internetowej: www.tkj.lomza.pl
Terminarz zajęć seminarium językowego 2018 r. (Wersja do pobrania - PDF)
Terminarz zajęć seminarium językowego Oddział TKJ w Łomży w 2017 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Henryki Sędziak

 1. 21.01.2017 r. - Prof. Henryka Sędziak (TKJ Łomża):
  Nazwiska mieszkańców Łomży zasłużonych dla miasta i regionu w okresie od XVI do XVIII wieku
 2. 18.02.2017 r. – Dr Małgorzata Frąckiewicz (UwB Białystok):
  Wybrane nazwiska Żydów łomżyńskich
 3. 18.03.2017 r. - Dr Ewa Chludzińska (ZNP Łomża):
  Studia nad językiem reklamy w Polsce
 4. 22.04.2017 r. - Prof. Józef Porayski-Pomsta (UW Warszawa):
  Język rodzinny w mowie dziecka
 5. 20.05.2017 r. - Prof. Elżbieta Awramiuk (UwB Białystok):
  Najnowsze zmiany w ortografii polskiej
 6. 17.06.2017 r. - Prof. Maria Biolik (UW-M Olsztyn):
  Fonetyka i fonologia dialektu warmińskiego
 7. 21.10.2017 r. - Dr Dorota Cybulska (TKJ Łomża):
  Antroponimy nieoficjalne uczniów Gimnazjum w Przytułach
 8. 18.11.2017 r. - Dr Dorota Czyż (CSU Ostrołęka):
  Nazewnictwo miejskie Ostrołęki
 9. 16.12.2017 r. – Prof. Henryka Sędziak (TKJ O. Łomża):
  a. Sprawozdanie z pracy Oddz. TKJ w Łomży za rok 2017
  b. Plan pracy na rok 2018. Terminarz seminarium na rok 2018

Seminaria mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich może każdy, kogo zainteresuje wykładowca lub temat wykładu. Zajęcia seminarium odbywać się będą w siedzibie ŁTN im. Wagów, ul. Długa 13 w soboty w godzinach 11.00 – 13.00.

Program seminarium znajduje się na naszej stronie internetowej: www.tkj.lomza.pl
Terminarz zajęć seminarium językowego 2017 r. (PDF)
Terminarz zajęć seminarium językowego Oddział TKJ w Łomży w 2016 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Henryki Sędziak

 1. 23.01.2016 r. - Prof. Małgorzata Dajnowicz (UwB Białystok):
  Losy emigracyjne elit Narodowej Demokracji na przykładzie Profesora Bohdana Winiarskiego
 2. 20.02.2016 r. – Mgr. Maria Tocka (TKJ O. Łomża):
  Życie mieszkańców Łomży w okresie międzywojennym na podstawie ówczesnej prasy
 3. 19.03.2016 r. - Prof. Henryka Sędziak (TKJ O. Łomża):
  Wybrane nazwiska mieszkańców Łomży zasłużonych dla miasta i regionu w okresie XV-XVIII wieku
 4. 23.04.2016 r. - Prof. Józef Porayski-Pomsta(UW Warszawa):
  O polszczyźnie dzieci w wieku przedszkolnym
 5. 21.05.2016 r. - Prof. Elżbieta Awramiuk (UwB Białystok):
  Współczesne tendencje w przestankowaniu
 6. 18.06.2016 r. - Prof. Maria Biolik (UW-M Olsztyn):
  Sposoby kreacji antroponimów nieoficjalnych
 7. 22.10.2016 r. - Dr Dorota Cybulska (TKJ O. Łomża):
  Językowy obraz człowieka w pieśniach pogrzebowych
 8. 19.11.2016 r. - Dr Dorota Czyż (TKJ O. Łomża):
  Z nazewnictwa miejskiego współczesnej Ostrołęki
 9. 17.12.2016 r. – Prof. Henryka Sędziak (TKJ O. Łomża):
  Sprawozdanie z pracy Oddz. TKJ w Łomży w latach 1982 - 2016

Zajęcia seminarium mają charakter otwarty i odbywają się w siedzibie TPZŁ, ul. Sienkiewicza 8, w godzinach 11.00 – 13.00 wg Terminarza.

Terminarz zajęć seminarium językowego Oddział TKJ w Łomży w 2016 roku (wersja do pobrania):
Terminarz zajęć seminarium językowego 2016 r.
Terminarz zajęć seminarium językowego Oddział TKJ w Łomży w 2015 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Henryki Sędziak

 1. 17.01.2015 r. - Prof. Małgorzata Dajnowicz (UwB Białystok):
  Poglądy polityczne narodowych demokratów prezentowane na łamach prasy łomżyńskiej w okresie II Rzeczpospolitej
 2. 21.02.2015 r. – Prof. Henryka Sędziak (TKJ O. Łomża):
  Nazwiska mieszkańców Łomży zasłużonych dla miasta i regionu w II poł. XX wieku
 3. 21.03.2015 r. - Mgr Maria Tocka („Kontakty”):
  Charakterystyka międzywojennej prasy łomżyńskiej zachowanej w mikrofilmach
 4. 18.04.2015 r. - Prof. Maria Biolik (UW-M Olsztyn):
  Problemy badawcze mikrotoponimii
 5. 23.05.2015 r. - Prof. Józef Porayski-Pomsta(UW Warszawa):
  Profesor Witold Doroszewski i jego wkład w badania w badania polszczyzny północno-wschodniej Polski
 6. 20.06.2015 r. - Dr Dorota Czyż (ZKN Ostrołęka):
  Z nazewnictwa miejskiego Ostrołęki
 7. 17.10.2015 r. - Dr Dorota Cybulska (TKJ O. Łomża):
  Językowy obraz człowieka w pieśniach pogrzebowych
 8. 21.11.2015 r. - Prof. Henryka Sędziak ( TKJ O. Łomża ):
  Wybrane cechy językowe modlitewnika „Droga do nieba” wydanego w Częstochwie w 1927 roku
 9. 19.12.2015 r. – Prof. Henryka Sędziak, dr Dorota Czyż:
  Sprawozdanie z pracy Oddz.TKJ w Łomży w roku 2015
  Plan pracy Oddz.TKJ w roku 2016, Terminarz seminarium językowego w Łomży

Zajęcia seminarium odbywają się w siedzibie TPZŁ, ul. Sienkiewicza 8, w godzinach 11.00 – 13.00 wg Terminarza.

Uwaga: Plan pracy w 2015 r. znajduje się na naszej stronie internetowej www.tkj.lomza.pl/Plan pracy
Terminarz zajęć seminarium językowego Oddział TKJ w Łomży w 2014 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Henryki Sędziak

 1. 18.01.2014 r. - Prof. Małgorzata Dajnowicz (UwB Białystok):
  Narodowa Demokracja w województwie białostockim (1918 – 1939)
 2. 22.02.2014 r. – Prof. Henryka Sędziak (TKJ Łomża):
  Nazwiska mieszkańców Łomży zasłużonych dla miasta i regionu w I połowie XX wieku
 3. 22.03.2014 r. - Dr Dorota Cybulska (TKJ Łomża):
  Nazwy wsi włościańskich w gminach Przytuły i Jedwabne w powiecie łomżyńskim
 4. 26.04.2014 r. - Dr Dorota Czyż (ZKN Ostrołęka):
  Nazewnictwo miejskie współczesnej Ostrołęki
 5. 17.05.2014 r. - Prof. Elżbieta Awramiuk (UwB Białystok):
  Normatywna wariantywność pisowniowa we współczesnej Polszczyźnie
 6. 14.06.2014 r. - Prof. Maria Biolik (UWM Olsztyn):
  Zoonimia. Problemy badawcze
 7. 18.10.2014 r. - Prof. Henryka Sędziak (TKJ Łomża):
  Cechy językowe „Hymnu do Boga” Jana Pawła Woronicza
 8. 22.11.2014 r. - Mgr Maria Tocka (TKJ Łomża):
  Życie kulturalne społeczeństwa Łomży w I poł. XX w.
 9. 20.12.2014 r. – Prof. Henryka Sędziak, dr Dorota Czyż:
  Sprawozdanie z pracy Oddz.TKJ w Łomży w roku 2014
  Plan pracy Oddz.TKJ w roku 2015, Terminarz seminarium językowego w Łomży

Zajęcia seminarium odbywają się w siedzibie TPZŁ, ul. Sienkiewicza 8, w godzinach 11.00 – 13.00 wg Terminarza.

Uwaga: Plan pracy w 2014 r. znajduje się na naszej stronie internetowej www.tkj.lomza.pl/Plan pracy
Terminarz zajęć seminarium językowego przy TKJ Oddział w Łomży w 2013 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Henryki Sędziak

 1. 12.01.2013 r. - Prof. Małgorzata Dajnowicz (UwB Białystok):
  Życie codzienne w polskich dworach i dworkach Mazowsza i Podlasia w XIX wieku
 2. 16.02.2013 r. – Prof. Henryka Sędziak (TKJ Łomża):
  Nazwiska mieszkańców Łomży zasłużonych dla miasta i Ziemi Łomżyńskiej w II poł. XIX wieku
 3. 16.03.2013 r. - Dr Agata Soczyńska (ZKN Ostrołęka):
  Obraz lasu i jego znaczenie w antropologiczno-kulturowym pejzażu Kurpi ( część 3.)
 4. 13.04.2013 r. - Dr hab. Aneta Majkowska (AJD Częstochowa):
  O czym mówią drzewa w polszczyźnie?
 5. 18.05.2013 r. - Prof. Elżbieta Awramiuk (UwB Białystok):
  Wariantywność leksemów w zakresie fonetyki i pisowni
 6. 15.06.2013 r. - Prof. Irena Szczepankowska (UwB Białystok):
  Wartości i stereotypy w dyskursie publicznym
 7. 19.10.2013 r. - Dr Dorota Czyż (ZKN Ostrołęka):
  Wybrane nazwiska współczesnej Ostrołęki
 8. 16.11.2013 r. - Dr Dorota Cybulska (TKJ Łomża):
  Imiona uczniów gimnazjum w Przytułach
 9. 14.12.2013 r. – Prof. Henryka Sędziak, dr Dorota Czyż:
  Sprawozdanie z pracy Oddz.TKJ w Łomży w roku 2013
  Plan pracy Oddz.TKJ w roku 2014, Terminarz seminarium językowego w Łomży

Zajęcia seminarium odbywały się w siedzibie TPZŁ, ul. Sienkiewicza 8, w godzinach 11.00 – 13.00 wg Terminarza.

Plan pracy z 2013 r. znajduje się na naszej stronie internetowej www.tkj.lomza.pl/Plan pracy